کلیدواژه : تهران هوشمند

اعضای شورای راهبردی تهران هوشمند منصوب شدند

بازار ایران – به گزارش بازار ایران، پیروز حناچی شهردار تهران در حکمی محمود جراحی، محمد باقر اثنی عشری، نصرالله جهانگرد و رضا فرجی دانا را به عنوان اعضاء شورای راهبردی تهران هوشمند منصوب کرد.