کلیدواژه : تعزیرات حکومتی

جریمه ۴۰ میلیاردی ۲ خودروساز

به گزارش سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی در خصوص آخرین وضعیت پرونده گران‌فروشی شرکت‌های خودرویی افزود: یکی از شرکت‌های خودرویی را از سه هزار تعهد به کمتر از ۳۰۰ تعهد رسانده ایم.
وی اظهار داشت: یکی دیگر از شرکت‌های خودرویی نیز دو هزار تعهد داشت که با هماهنگی های انجام شده اکنون کمتر از ۳۰ تعهد باقی مانده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شرکت خودرویی دیگری چهار هزار تعهد دارد که پرونده آن در حال بررسی است.
رایگانی گفت: شرکت خودروسازی (آ.م.پ) به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۵۸۹ میلیون ریال و شرکت‌ خودرو سازی دیگری به مبلغ ۲۹ میلیارد ریال در شعب تعزیرات شهر تهران جریمه شده اند.