نگاهی به بازار سیمکارت در اولین روز از هفته جاری

موبنا- بازار سیمکارت های همراه اول، تالیا و اپراتور دوم در اولین روز از هفته جاری بدون هیچ تغییر و تحولات جدیدی نسبت به گذشته سپری شد.

 به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، سیمکارت های صفر و کارکرده همراه اول در بازار امروز (شنبه) تهران با ثبات قیمت مشخص همانند روزهای گذشته در اختیار مشتریان قرار گرفت.
در همین حال سیمکارت های اعتباری همراه اول، تالیا و ایرانسل نیز در بازار امروز تهران بدون نوسان قیمت در اختیار مشتریان قرار گرفت.
قیمت سیمکارت های موجود در بازار به شرح زیر است:
سیمکارت های صفر دائمی همراه اول با کدهای دو ، سه، چهار ، پنج ، شش، هفت و هشت  با میانگین قیمت 590 ، 475، 345، 345، 360 ، 325 و 310 هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت های کارکرده کدهای  یک، دو ، سه، چهار ، پنج ، شش، هفت و هشت  نیز به ترتیب به بهای 545 ، 390، 330، 270، 260، 240 ، 230و 210 هزار تومان  در اختیار مشتریان قرار می گیرد.
سیمکارت های اعتباری همراه اول، تالیا و ایرانسل – ام تی ان در بازار تلفن همراه به ترتیب به بهای 35 ، 12 و 7 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می گیرد.
قیمت سیمکارت های فوق در مناطق مختلف تهران با توجه به موقعیت جغرافیایی متفاوت است.
129/20