معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات:

رگولاتوری منتظر تصمیم گیری نهایی دولت برای اپراتور سوم است

موبنا- معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات گفت: گزارش روند برگزاری ساماندهی وضعیت اپراتور سوم به دولت ارائه شده و ورگولاتوری منتظرتصمیم گیری نهایی دولت است.

لطف الله سبوحی در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا، انتخاب اپراتوربا ترک تشریفات و یا تجدید مزایده را بهترین راه حل برای تعیین  اپراتور فعال دراپراتور سوم دانست و با اشاره به اعلام نظر کمیته مخابرات مجلس مبنی برحذف الزام حضور شریک خارجی گفت: در زمان تدوین اسناد نیزالزامی برای حضور به اپراتور خارجی نبود اما به دلیل حمایت های مالی به کارگیری شرکت خارجی و فقدان تجربه نسل سوم تلفن همراه حضور یک شریک خارجی  در اپراتور سوم به تصویب رسید.

سبوحی گفت: تغییروتحولات دولت ،درروند تعیین تکلیف اپراتور سوم بی تاثیرنبوده ومنتظر تشکیل  مجدد دولتدر خصوص تصمیم نهایی برای این اپراتور هستیم.

پیش از این مطابق با قانون سرمایه گذاری خارجی و همچنین به منظور انتقال تکنولوژی به داخل کشور، در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران برای شریک خارجی اپراتور 49درصد سهم و برای شریک داخلی 51درصد سهم منظور کرده بودند.

اپراتور سوم که قرار بود در بهار امسال سیم کارت به بازار عرضه کند پس از کنار گذاشته شدن اتصالات امارات و عدم توافق زین با اجرای این پروژه همچنان در ابهام قرار دارد.

117/20