عضو هیات مدیره پست بانک خبر داد:

راه انداری آزمایشی نرم افزارجامع بانکی در دفاتر ICT گلستان

موبنا- عضو هیات مدیره پست بانک از راه انداری آزمایشی نرم افزارجامع بانکی دردفاتر ICT گلستان خبر داد.

محمودهراتیان نژادی در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهارداشت: نرم افزار جامع در 50 دفترICT روستایی استان گلستان به بهره برداری رسیده است.
وی افزود: پس از تست های نهایی این نرم افزاردر به صورت رسمی در سراسر کشور افتتاح می شود.
هراتیان نژادی ادامه داد: درتهران نیر نرم افزار جامع بانکی به صورت آزمایشی  به بهره برداری رسیده است.
عضو هیات مدیره پست بانک ایران تصریح کرد: با بهره برداری از این نرم افزار، دفاتر خدمات بانکی می توانند مجموعه وظایفی که برای آن ها تعریف شده است را به طور کامل اجرا کنند.
وی خاطر نشان کرد: دفاتر خدمات بانکی به کمک نرم افزار جامع می توانند به صورت بر خط با مرکز فناوری اطلاعات پست بانک ارتباط برقرار کنند و تراکنش های آن ها به صورت online ثبت خواهد شد.
به گزارش موبنا اجرای پرژه پیاده سازی نرم افزار جامع بانکی ویژه دفاتر، از حدود یک سال و نیم پیش در مجموعه پست بانک آغاز شد وبا بهره برداری ازاین نرم افزاردر تمامی شعبه های پست بانک، براساس ضوابط بانک مرکزی به متقاضیان خدمت رسانی می شود.
117/20