رییس سازمان تنظیم مقررات خبر داد:

تجدید مزایده برای افزایش شرکت های تلفن اینترنتی تا آذر ماه

موبنا- رییس سازمان تنظیم مقررات از تجدید مزایده افزایش تعداد شرکت های VOIP تا آذرماه خبر داد.

محمود خسروی در گفت وگو با خبرنگارسازمان خبری موبنا اظهارداشت: برای تجدید مزایده شرکت های تلفن اینترنتی ، جلسات هماهنگی با حضور مسئولان انجمن شرکت های اینترنتی و شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شده است.
وی گفت:مشکلات مربوطه در این زمینه حل شده ورگولاتوری چارچوب  قوانین مزایده و تعرفه های مربوط را تدوین کرده است.
خسروی با بیان اینکه برگزاری مزایده شرکت های VOIP به عهده شرکت زیرساخت است،گفت: با برگزاری مزایده تعداد شرکت ها وکنسرسیوم های فعال دراین حوزه افزایش می یابد. 
تا پیش ازاین تنها سه شرکت با اخذ مجوز رسمی از سوی شرکت زیر سا خت دراین حوزه فعالیت می کردند که قرار است با برگزاری مزایده تعداداین شرکت ها افزایش یابد.
بر اساس آمارهای اعلام شده، سه اپراتور دارای مجوز ارائه خدمات VOIP، در هر هفته بیش از چهار میلیون دقیقه مکالمه را از کانال های رسمی وارد و صادر کرده اند.
117/20