4 مرکز مخابراتی در تهران توسعه می یابد

موبنا- عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مرکز مخابرات شهدای هفتم تیر از 13 شهریورماه و در مراکز مخابرات سید‌الشهداء، شهید حکمت شعار و شهید نصرالهی از 14 شهریورماه آغاز می‌شود.

به گزارش سازمان خبری موبنا به نقل از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهدای هفتم تیر با پیش شماره‌های 8830 الی 8832، 8881، الی 8883 ، 8814، 8886، 8834 در محدوده میدان هفتم تیر و خیابان بهار به مدت 72 ساعت با اختلال روبرو می شود.
همچنین ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات سید‌الشهداء با پیش شماره‌های 5570 الی 5579، 5513، 5514 در محدوده خیابانهای حسام الدین شهید کاظمی 16 متری امیری و در مرکز مخابرات شهید حکمت شعار با پیش شماره‌های 7718 الی 7724، 7727، 7749، 7780، 7789، 7744 ، 7745 در محدوده 20 متری شهدا، هژبری و پاکدامن و همچنین در مرکز مخابرات شهید نصرالهی با پیش شماره‌های 8824 الی 8828 در محدوده 19 الی 23 منصوری، 22 الی 36 شهرآرا به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
128/20