ایرنا :

سهام شرکت هولدینگ دفاتر پیشخوان دولت عرضه می شود

عرضه سهام شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) دفاتر پیشخوان خدمات دولت، بین دفاتر و تشکل های صنفی آغاز شد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، “زهیر طیب ” عضو کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت با اعلام این مطلب گفت: سهام شرکت فقط در بین دفاتر و تشکلهای صنفی توزیع خواهد شد و افراد دیگر در مرحله تاسیس، امکان خرید سهام را ندارند. این تصمیم به منظور حمایت از حقوق دفاتر گرفته شده است.
وی در مورد ضرورت شکل گیری شرکت هولدینگ دفاتر پیشخوان، اظهار داشت: دفاتر پیشخوان، متولی اقتصادی نداشته اند و به همین علت دستخوش سلایق و افکار متنوع مدیران بخش ها، منافع آنها در معرض آسیب های مختلف قرار گرفته است.
طیب با اشاره به وجود پنج هزار دفتر پیشخوان خدمات دولت در سراسر کشور، گفت: این زنجیره 5000 حلقه ای قابلیت دارد تا وظایف بسیار مهمتری را در کشور به دوش کشد که راه اندازی اپراتورهای داخلی ارتباطی از جمله اپراتور دوم پستی و ارائه خدمات پیشرفته و ترکیبی ارتباطی به مردم از جمله آنهاست.
وی طراحی یک مدل بروز و مبتنی بر نظریه های نوین را از جمله ویژگیهای این شرکت برشمرد و گفت: شرکت و کانون سراسری تعامل لحظه به لحظه و نقطه به نقطه دارند و تمام تحولات و اقدامات شرکت تحت نظارت کانون است.
طیب، از ارسال بخشنامه ای برای روسای تشکلهای صنفی کشور خبر داد و گفت: بخشنامه تشکیل شرکتهای استانی به همراه ضمایم آن ارسال شده و از همه دفاتر می خواهیم تا با مراجعه به تشکل صنفی متبوع خود در اسرع وقت به این ساختار سراسری بپیوندند.