فارس :

شرکت هولدینگ دفاتر پیشخوان دولت آغاز به کار کرد

نائب رئیس هیأت مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی از آغاز به کار شرکت هولدینگ مادر تخصصی دفاتر پیشخوان دولت در هفته دولت خبر داد.

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی دفاتر پیشخوان دولت، زهیر طیب، اظهار داشت: دفاتر پیشخوان، متولی اقتصادی نداشته به همین دلیل دائماً دستخوش سلایق و افکار متنوع مدیران بخشها، منافع آنها در معرض آسیبهای مختلف قرارمی‌گیرد.
وی گفت: این زنجیره 5 هزار حلقه‌ای این قابلیت را دارد تا وظایف بسیار مهم تری را در کشور انجام دهد که راه اندازی اپراتورهای داخلی ارتباطی از جمله اپراتور دوم پستی و ارائه خدمات پیشرفته و ترکیبی ارتباطی به مردم از جمله آنهاست.
نائب رئیس هیأت مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراحل ایجاد این شرکت را دو گام اساسی برشمرد و افزود: شکل گیری شرکتهای استانی دفاتر با راهبری انجمن صنفی هر استان و سپس حضور در شرکت هولدینگ دفاتر پیشخوان دولت نخستین گام در این زمینه است.
طیب طراحی یک مدل به‌روز، مبتنی بر نظریه های نوین را از جمله ویژگیهای این شرکت دانست و گفت: شرکت هولدینگ و کانون سراسری دفاتر خدماتی با یکدیگر تعامل لحظه به لحظه داشته و تمامی تحولات و اقدامات شرکت تحت نظارت کانون است.
وی از ارسال بخشنامه‌ای برای روسای تشکلهای صنفی کشور خبر داد و گفت: بخشنامه تشکیل شرکتهای استانی به همراه ضمایم آن ارسال شده و از همه دفاتر می خواهیم تا با مراجعه به تشکل صنفی متبوع خود در اسرع وقت به این ساختار سراسری بپیوندند.