ادامه‌ی نهایی سازی برنامه توسعه دستگاه‌های کشور در حوزه‌ IT

مدیرکل دفتر امور زیربنایی فن‌آوری اطلاعات وزارت ICT از ادامه‌ی نهایی‌سازی برنامه توسعه دستگاه‌های کشور در حوزه‌ی IT خبر داد.

 علی ناصری در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام این خبر ادامه داد: تاکنون 40 درصد از دستگاه‌ها، برنامه توسعه‌ای خود در حوزه IT را در اختیار ما قرار داده‌اند و امیدواریم بتوانیم به‌زودی اطلاعات 60 درصد دیگر را به دست آوریم تا برنامه پنج ساله‌ی آینده کلیه دستگاه‌ها را تجمیع کنیم.
وی همچنین با بیان اینکه برخی از دستگاه‌ها همکاری لازم برای دادن اطلاعات را با ما ندارند، اظهار کرد: به منظور توجیه 60 درصد دستگاه‌های باقی مانده تا پیش از شروع پاییز با برگزاری یک همایش این دستگاه‌ها را توجیه می‌کنیم.
به گفته او در این همایش فرم‌هایی در اختیار مسوولان دستگاه‌ها قرار می‌گیرد که آن‌ها تا دو هفته فرصت خواهند داشت آن را تکمیل کرده و به کمیته‌های مربوطه تحویل دهند.
به گزارش ایسنا ناصری پیش از این گفته بود: احکام برنامه پنجم IT تدوین شده است که برای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال خواهیم کرد.
او با اشاره به برنامه پنجم توسعه و جلسات منسجمی که برای تدوین آن برگزار می‌شود، افزوده بود: برنامه‌های دستگاه‌های مختلف را نیز برای آنان ارسال خواهیم کرد تا پروژه‌هایی که در پنج سال باید اجرا کنند را با آن‌ها ببندیم و نهایی کنیم و در ادامه آن‌ها از برنامه‌ها دفاع می‌کنند.