وزیرپیشنهادی ارتباطات در گفت وگو با موبنا:

خصوصی سازی مخابرات تا مرز مسئولیت های حاکمیتی ادامه خواهد داشت

موبنا- وزیر پیشنهادی ارتباطات در کابینه دهم با تاکید بر ادامه خصوصی سازی مخابرات با توجه به ملاحظات امنیتی ومنافع ملی گفت: واگذاری مخابرات تا مرز مسئولیت های حاکمیتی در دستور کار دولت دهم قرار خواهد گرفت.

رضا تقی پور درگفت وگوبا خبرنگار سازمان خبری موبنا با بیان اینکه با واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی شکل ماموریت ها دروزارت ارتباطات تغییرمی کند و تصدی گری ها دراین وزارتخانه حذف می شود، اظهارداشت: بخش عظیمی ازمخابرات به بخش خصوصی واگذارشده که این روند ادامه پیدا خواهد کرد و با تحقق این اقدام روابط دولت با اپراتورها ، اپراتورها با اپراتور ها و اپراتورها با مردم و کاربران تنظیم خواهد شد .
وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات درتشریح برنامه آتی خود درباره اصل 44 قانون اساسی گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از وزارتخانه های پیشرودرزمینه اصل 44 قانون اساسی بوده که درمقایسه با سایرنهادها و سازمان ها قوی تر، فعال تر وبا سرعت بیشتر اقداماتی را در این خصوص داشته است.
وی با اشاره به واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات در نیمه دوم شهریورماه گفت: واگذاری 51 درصد سهام مخابرات به همراه 32 شرکت زیر مجموعه خود، پست و پست بانک دربرنامه آتی وزارت ارتباطات در دولت دهم قرار دارد که باید مراحل قانونی آن طی شود.
تقی پور با بیان اینکه واگذاری وخصوصی سازی مخابرات به صورت کامل و تا مرحله ای که در مرز مسئولیت های حاکمیتی جای گیرد و با توجه به لحاظ کردن ملاحظات امنیتی ومنافع ملی دردستور کاردولت دهم قرارخواهد گرفت.
 به گزارش موبنا دکتر محمود احمدی نژاد رئیس فعلی سازمان فضایی ایران را برای پست وزارت ارتباطات درکابینه دهم به مجلس معرفی کرده است.
تقی پوردارای مدرک مهندسی کامپیوترازدانشگاه شهید بهشتی سال 1364، مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ازدانشگاه علم و صنعت- سال 1379 واز سال84 دانشجوی دوره دکتری علوم پیشرفته مدیریت است.
وی پیش ازاین معاونت تحقیقات صنعتی گروه الکترونیک و مخابرات 67-64، مدیر صنعت الکترونیک و کامپیوتر-گروه الکترونیک و مخابرات 69-67، مدیر صنایع امنیت مخابرات-گروه صنایع مخابرات 1375-1369، مدیر عامل صنایع الکترونیک شیراز 1381-1375 و مدیر عامل صنایع مخابرات ایران 1386-1381 بوده است.
پرتاب ماهواره امید یکی از مهم ترین دستاورد های هوافضا در زمان حضورمهندس تقی پور در سازمان فضایی ایران به شمار می رود.
وظیفه سازمان ملی فضایی ایران، پژوهش درزمینه استفاده از فضا و برنامه‌ریزی برای گسترش فن‌آوری‌های فضایی کشور با استفاده از دانش بومی و همکاری‌های بین‌المللی است.
117/20