مهر :

ایجاد و توسعه اینترنت ملی / تعیین تکلیف اپراتور سوم در دولت دهم

مهر - وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم ایجاد و توسعه اینترنت و اینترانت ملی و فناوری اطلاعات را از اولویتهای خود ذکر کرد و گفت: تکلیف اپراتور سوم در دولت دهم مشخص می شود اما می توان در این زمینه مزایده مجدد برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس رضا تقی پور در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در دومین روز بررسی کابینه دهم در دفاع از برنامه های خود برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه های ارائه شده در حوزه ICT گفت: این برنامه ها در دو بخش اهداف و راهبردها و سیاستهای کلان و برنامه های اجرایی ارائه شد.
وی صعود از توسعه نیافتگی متکی بر منابع طبیعی به اقتصاد دانش بنیان، تاکید بر اصل سه قانون اساسی در زمینه خودکفایی و تاکید بر سند چشم انداز 20 ساله و کسب رتبه اول در منطقه در زمینه های علمی و فناوری را از  سرفصلهای برنامه های پیشنهادی خود ذکر کرد و افزود: تاکید بر جنبش علم محور و شکستن مرزهای دانش و تبدیل علم و ثروت از طریق علم و فناوری نشان از عزم کشور برای دستیابی به حضور موثر در عرصه های علمی و فناوری در منطقه و جهان است.
تقی پور نیل به این ارزشها را برای کشور دست یافتی دانست و اظهار داشت: دستاوردهای عظیم ایران در زمینه هایی چون سلولهای بنیادی، نانو، انرژی هسته ای و هوافضا که در چهار سال گذشته با حمایت رهبر، رئیس جمهور و مجلس و حمایتهای همه جانبه ملت میسر شده است، نشان دهنده پتانسیلهای مناسب در کشور است.
دستیابی به اقتصاد دیجیتال در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان عامل پیشرفت و توسعه کشورهای دنیا یاد کرد و ادامه داد: از این رو برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر در برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز به گونه ای که جوابگوی نیازهای کشور مبنی بر مشارکت جوانان و نوگرایی باشد، نیاز به رویکردهای جدید برای دست یافتن به اقتصاد دیجیتال در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد.
وزیر پیشنهادی دولت دهم تاکید کرد: داشتن رویکرد مناسب ارتقای شاخصهای بهداشت و درمان، کاهش هزینه ها، حذف عناصر غیرکاآمد، نظارت سراسری و مدیریت بهینه، بهره مند شدن از رسانه ها و ایجاد اقتصاد هماهنگ را امکانپذیر می سازد.
برنامه های پیشنهادی وزیر پیشنهادی ICT
تقی پور به تشریح برنامه های خود در پنج حوزه فناوری اطلاعات پرداخت و خاطرنشان کرد: این برنامه ها در حوزه هایی چون توسعه فناوری اطلاعات، کاربردهای فناوریهای فضایی، امور پست و پست بانک، تدوین قوانین و مقررات و صدور مجوزهای لازم برای توسعه شبکه های روستایی تدوین شده است.
توسعه شبکه روستایی با تاکید بر تولید بانک اطلاعات مفید و مورد نیاز روستاییان
به گزارش مهر، وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به جزئیات شبکه روستایی اشاره و اضافه کرد: توسعه شبکه روستایی با تاکید بر تولید بانک اطلاعات مفید و مورد نیاز روستاییان در دستور کار قرار دارد. این بانک حاوی اطلاعات مورد نیاز روستاییان است که با استفاده از این اطلاعات می توان به رشد اقتصادی روستاها کمک کرد.
به گفته وی اجرایی شدن این برنامه می تواند از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری کند و مهاجرت آنها را معکوس کند.
تقی پور حضور ایران در صحنه های تجارت جهانی در حوزه IT را از برنامه های دیگر خود نام برد و یادآور شد: در این برنامه با ارائه راهکارهایی ایران می تواند از بازار سه میلیارد دلاری فناوری اطلاعات سهمی داشته باشد.
ایجاد و توسعه اینترنت و اینترانت ملی
وی همچنین ایجاد و توسعه اینترنت و اینترانت ملی را از دیگر برنامه ها دانست وگفت: در کنار این اقدام راهکارهایی برای توسعه فناوریها و خدمات فضایی پیشنهاد شده است.
تعیین تکلیف اپراتور سوم در دولت دهم
وزیر پیشنهادی دولت دهم در خصوص سئوال نمایندگان در زمینه نحوه واگذاری اپراتور سوم در تلفن ثابت در دولت دهم گفت: بر اساس روال جاری اپراتور سوم قرار بود از طریق مزایده واگذار شود که این مزایده در اردیبهشت ماه برگزار و برندگان اول تا سوم آن نیز مشخص شدند.
تقی پور با اشاره به مسائل پیش آمده پس از مزایده اظهار داشت: بر این اساس برنده اول به دلیل مسائلی که پیش آمد که بعضا سیاسی بود مشکلاتی را ایجاد کرد و در نتیجه خدمات لازم را ارائه نکرد.
وی اعمال روشهای قانونی را راهکار مناسب اپراتور سوم ذکر کرد و در عین حال تاکید کرد: می توان در این زمینه مزایده مجددی برگزار شود.