ایسنا :

این تعرفه ازسوی شرکت زیرساخت و‌ سه اپراتور آن رعایت نمی‌شود

مسوول کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران با اشاره به مصوبه شماره 67 از کمیسیون تنظیم مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: طبق این مصوبه که از زمان تصویب 18 مردادماه سال جاری قابل اجراست، قیمت هر دقیقه استفاده از سیستم VOIP، صد ریال است که البته ازسوی زیرساخت و اپراتورهای آن اعمال نمی‌شود.

محمودرضا خادمی در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: با وجود تصویب و ابلاغ به شرکت ارتباطات زیرساخت‌، این شرکت و سه اپراتور آن، در ازای ارائه سرویس VOIP هنوز دقیقه‌ای 22 تومان، یعنی 12 تومان اضافه بر قیمت قانونی آن را دریافت می‌کنند.
مسوول کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی تهران با این پرسش از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر اینکه چرا به عنوان نهادی که مقررات را تصویب می‌کند و وظیفه نظارت دارد به این تخلف نظارت نمی‌کند؟ خاطرنشان کرد: تعدادی از شرکت‌های بخش خصوصی فعال در حوزه VOIP که ترافیک خود را از اپراتورهای شرکت زیرساخت تامین می‌کنند نیز به غیرقانونی بودن این تعرفه واقفند اما اجرای آن را ناگزیر می‌دانند چون خود با قیمت بالا ترافیک را خریداری می‌کنند.