مشروح سخنان تقی پور در مجلس/

وزیر پیشنهادی پنج محور مهم برنامه های خود را اعلام کرد

موبنا- وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه زیرساخت‌های امنیت فضای ارتباطات جهت جلوگیری از نفوذ بیگانگان، توسعه اینترانت و اینترنت ملی، توسعه فناوری فضایی،توسعه فناوری های هوایی،پست و پست بانک از جمله محورهای خود بیان کرد.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، “رضا تقی پور” وزیر پیشنهادی ارتباطات در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی صبح امروز با تشریح برنامه های خود  آن را شامل دو بخش اهداف، راهبرد  و سیاست های  کلان و بخش دوم برنامه های اجرائی دانست.
وی گفت:  برنامه های اجرائی  در 17 فصل ارائه شده  که مورد بررسی و توجه نمایندگان قرار گرفته ا ست.
تقی پور با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری بر ضرورت جنبش های نرم افزاری و علم محوری  و ضرورت شکستن مرزهای دانش ، تبدیل علم وزارت از طریق پژوهش و فناور ادامه داد: کسب مدال های طلا و نقره توسط دانش آموزان کشورمان در المپیادها جهانی  درتمام رشته های فنی به خصوص رایانه نشان از پتانسیل های بالای تخصصی جمهوری اسلامی و تاثیرگذار ایران در عرضه علمی و فناوری در منطقه و جهان است.
وی گفت: ایران با تیکه بر نیروهای جوان وباهوش می تواند دوباره در عرصه های علمی و فناوری جهان عظمت گذشته خود را بازیابد.
وزیر پیشنهادی ارتباطات با اشاره به  توسعه اقتصادی در ایران بر مبنای توسعه دانش بنیان گفت: اقتصاد در ایران باید به تدریج از اقتصاد متکی به درآمدهای  حاصل از فروش نفت وگاز خارج شده  وبه اقتصاد دانش و خدمات فنی  متکی شود.
تقی پور تصریح کرد: توسعه اقتصادی ایران را مبنای توسعه دانش بنیان طراحی و به تدریج از اقتصاد متکی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خارج کرده و به اقتصاد متکی به دانش و خدمات فنی باشد.
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از فناوری‌های ارتباطات برای توسعه اقتصاد خود بهره گیرد.
تقی پور برنامه‌های  اجرایی خودرا در 5 حوزه زیرساختی کشور با استفاده از تکنولوژی نوین تشریح کرد.
وی توسعه زیرساخت‌های امنیت فضای ارتباطات جهت جلوگیری از نفوذ بیگانگان، توسعه اینترانت و اینترنت ملی، توسعه فناوری فضایی،توسعه فناوری های هوایی،پست و پست بانک از جمله محورهای خود بیان کرد.
تقی پور گفت: ساماندهی تعامل های مالی  وکاهش هزینه ها ،افزایش دانش محوری،افزایش بهره گیری از رسانه ها، جذب عناصر غیرمالی با استفاده از فناوری اطلاعات  و ارتباطات را از دیگر اهداف خود بیان کرد. 
وی توسعه شبکه ارتباطی روستایی با تاکید بر تولید نرم افزاری و اطلاعات کاربردی  جهت جلوگیری  از مهاجرت روستاییان از شهر و ترغیب آنها به  مهاجرت معکوس از دیگر برنامه های اجرایی خود عنوان کرد .
وی با اشاره ایجاد فرصت ها توسط فناوری اطلاعات گفت: کشورهایی مثل چین و هند با توجه با این حوزه توانستند اقتصاد جدید ی بر مبنای ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل دهند و ایران نیز با توجه به منایع غنی نیروهای انسانی و شان ملی نیز می تواند از این فرصت های بهره گیردو درارائه خدمات بهتر به  خصوص در مناطق روستایی گام بردارد.
وی پیگیری و تعیین تکلیف اپراتور سوم را ازاولویت های نخست خود در وزارت ارتباطات دانست و ادامه داد: مزایده اپراتور سوم اردیبهشت ماه برگزار شد و نفرات اول تا سوم مشخص شدند، اما مشکلاتی برای نفر اول برنده این مزایده پیش آمد.
وی گفت: مشکلاتی همچون مسائل سیاسی باعث شد که برنده اول از این مزایده استقبال نکند و ادامه کار برای برنده اول امکان پذیر نشد.

تقی پور افزود: سرنوشت اپراتور سوم از طریق قانون و یا تجدید مزایده پیگیری می شود و اپراتور سوم از برنامه های اصلی اینجانب است.
طبق ماده 190 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قبل از تشکیل اولین جلسه بررسی برنامه های دولت و اخذ رای اعتماد هیأت وزیران، نمایندگان مخالف و موافق برنامه، خط مشی و اصول کلی و ترکیب هیأت وزیران و نیز نمایندگان مخالف و موافق هر یک از وزیران به تفکیک برنامه و هر وزیر در برگه های جداگانه یا دستگاه الکترونیک ثبت نام می کنند.
در مورد هر وزیر دو نفر ازنمایندگان مخالف و دو نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یکنفر مخالف و یکنفر موافق هر کدام برای مدت پانزده دقیقه فرصت خواهند داشت.
به گزارش موبنا ،رضا تقی پور کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مدیر صنایع امنیت مخابرات - گروه صنایع مخابرات در سالهای 1369 تا 1375 بوده است. وی مدیرعامل صنایع الکترونیک شیراز در سالهای 1375 تا 1381 و مدیرعامل صنایع مخابرات ایران در سالهای 1381 تا 1386 بوده است. تقی پور مشغول تحصیل در دوره دکتری علوم پیشرفته مدیریت است.
وی در حال حاضر معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران است و در سوابق اش مدیریت کلان پروژه های طراحی و ایجاد ایستگاه ‌های زمینی، طراحی و ساخت ماهواره های کوچک دیده می شود.
117/20