تقی پور راه اندازی اپراتور سوم را از اولویت های نخست خود اعلام کرد

موبنا- وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری و تعیین تکلیف اپراتور سوم را ازاولویت های نخست خود در وزارت ارتباطات دانست.

به گزارش خبرنگار پارلماین موبنا، “رضا تقی پور” امروز در جلسه رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی گفت: مزایده اپراتور سوم اردیبهشت ماه برگزار شد و نفرات اول تا سوم مشخص شدند، اما مشکلاتی برای نفر اول برنده این مزایده پیش آمد.
وی گفت: مشکلاتی همچون مسائل سیاسی باعث شد که برنده اول از این مزایده استقبال نکند و ادامه کار برای برنده اول امکان پذیر نشد.
تقی پور افزود: سرنوشت اپراتور سوم از طریق قانون و یا تجدید مزایده پیگیری می شود و اپراتور سوم از برنامه های اصلی اینجانب است.
20/117