مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران:

مخابرات معترض مصوبه کاهش تعرفه سیم مسی است

موبنا- مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران گفت: مخابرات به مصوبه کاهش تعرفه سیم مسی سازمان تنظیم مقررات معترض است.

داوود زارعیان درگفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با بیان اینکه مخابرات با این مصوبه متضرر می شود،اظهارداشت: این شرکت هیچ راه حل پیشنهادی برای جبران این ضرر نمی تواند ارائه دهد.
وی افزود: مصوبه کاهش تعرفه سیم مسی باید مجددا مورد بررسی رسیدگی رگولاتوری قرار بگیرد.
به گزارش موبنا، مصوبه کاهش تعرفه واگذاری سیم مسی به بخش خصوصی از سه هزار به هزار تومان در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسید به شرکت های مخابراتی ابلاغ خواهد شد .
با اجرای این مصوبه مبلغ دوهزار تومان از هزینه هر مشترک اینترنت پرسرعت (ADSL ) کاسته شد.
پیش از این شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت به دلیل آنچه که عدم اجرای مصوبه کاهش تعرفه واگذاری سیم مسی از سه هزار به هزار تومان می خوانند از شرکت مخابرات ایران به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده بودند.
با اجرای مصوبه کاهش تعرفه خدمات مخابراتی (واگذاری سیم مسی) از سه هزار تومان به هزار تومان توسط شرکت مخابرات ایران، هزینه استفاده از اینترنت پرسرعت حدود 15 درصد کاهش می یابد.
117/20