فارس :

غول مخابراتی چین به دنبال کسب 30 درصد درآمد خاورمیانه

فارس - ZTE یکی از بزرگترین شرکت های مخابراتی جهان امیدوار است خاورمیانه و آفریقا نقش بزرگتری در تامین درآمدهای آن ایفا کنند.

به گزارش فارس به نقل از البوابه، این شرکت چینی امیدوار است با فروش تجهیزات لازم برای راه اندازی شبکه های نسل سوم تلفن همراه در منطقه، بتواند 30 درصد از کل درآمدهای خود را از خاورمیانه و آفریقا کسب کند.
به گفته یکی از مدیران محلی ZTE در شش ماه اخیر 20 درصد از درآمد کل این شرکت از خاورمیانه و آفریقا به دست آمده و این امیدواری وجود دارد که این رقم تا پایان سال به 30 درصد برسد.
کارشناسان معتقدند با توجه به توسعه سریع صنعت مخابرات در خاورمیانه و آفریقا و سرمایه گذاری های فراوان تحقق این هدف دور از دسترس نیست، هر چند رکود اقتصادی باعث کاهش اندک این سرمایه گذاری ها در یک سال اخیر شده است.