فارس :

تاکید بر لزوم بازرسی تمامی ابزار الکترونیک مسافران به آمریکا

فارس - وزارت امنیت داخلی آمریکا با صدور دستور العمل تازه ای بر لزوم بازرسی تمامی ابزار الکترونیک مسافران به آمریکا در مرزهای زمینی و هوایی این کشور تاکید کرده است.

به گزارش فارس به نقل از وایرد، در این دستور العمل به این پرسش کلیدی پاسخ داده نشده که آیا ماموران مرزی مجاز به دریافت کلمات عبور شخصی کاربران یا رمزهای ویژه شبکه ای هستند یا خیر.
مقامات آمریکایی مدعی هستند که از این طریق با تروریسم و جرائم سازمان یافته مبارزه می کنند، اما مشخص نیست که بازرسی جزیی و دقیق تمامی ابزار و وسایل شخصی تا چه حد با این هدف تناسب دارد و آیا اقداماتی از این دست به معنای نقض حریم شخصی کاربران نیست.
در 10 ماه منتهی به اگوست سال 2009 بیش از 221 میلیون مسافر وارد خاک آمریکا شده اند که از این تعداد لپ تاپ 1000 نفر جستجو شده و تنها 46 مورد از این جستجوها عمیق و مفصل بوده و البته اقداماتی از این دست اعتراضاتی را هم از سوی مسافران به دنبال داشته است.
برخی سازمان های تجاری و مدافعان آزادی های شخصی در آمریکا هم معتقدند با این کار امکان حفظ اسرار کاری و تجاری و شخصی برای مسافران به آمریکا وجود نخواهد داشت و در سیاست فعلی در این زمینه باید تجدید نظر شود.