تقی پور خبر داد:

ایجاد شبکه های ارتباطی به منظور ارایه سرویس های ارزش افزوده

موبنا- وزیر پیشنهای ارتباطات گفت: با استفاده از زیرساخت های موجود می توان شبکه ملی اطلاعات را برای ارایه سرویس های ارزش افزوده ایجاد کرد.

به گزارش سازمان خبری موینا به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات، مهندس رضا تقی پور ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: وجود 130 هزار
کیلومتر فیبرنوری و همچنین توسعه شبکه IP به شبکه های پرظرفیت ارتباطی
امکان ایجاد شبکه ملی اطلاعات را فراهم کرده است.
وی افزود: راه اندازی
شبکه های پشتیبان برای مواقع بحرانی و حوداث و تکمیل و توسعه ارتباطات
پرسرعت با شبکه های جهانی با همکاری بخش های ذی ربط از جمله اقداماتی است
که باید برای این منظور انجام شود.
رضا تقی پور در خصوص برنامه
های تدوین شده برای بخش تلفن همراه گفت: پرداختن موثر به این بخش از طریق
راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی، ایجاد و توسعه نهضت نرم افزاری و تولید
دانش و همچنین تربیت نیروی انسانی ماهر و صاحب دانش از جمله برنامه هایی
است که به طور جدی پیگیری خواهد شد.
وی با بیان این مطلب که این شبکه
هم اکنون امکان ارایه خدمات ارزش افزوده را دارد، خاطر نشان کرد: افزایش
متوسط میزان موفقیت مکالمات در شبکه تلفن همراه و افزایش پوشش استاندارد
شبکه از دیگر برنامه هایی است که به منظور ارایه خدمت رسانی مطلوب بر مردم
اجرا خواهد شد.
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات وضعیت تلفن
ثابت را از نظر کمیت و کیفیت مناسب ارزیابی و تصریح کرد: در حال حاضر و با
تلاش های صورت گرفته، تمامی شهرها و روستاهای بالای 50 خانوار و همچنین
بیش از 86 درصد از روستاهای بالای 20 خانوار از نعمت تلفن خانگی به روز
بهره مند شده اند.
وی ادامه داد: با توجه به اقدامات صورت گرفته، تأمین
تلفن ثابت برای همه خانوارهای روستایی، افزایش خدمات ارزش افزوده و افزایش
متوسط میزان موفقیت مکالمات در شبکه تلفن ثابت از جمله برنامه هایی است که
برای این بخش تدوین شده است.
20