طرح “مخازن داده و کسب و کار هوشمند ” افتتاح شد

موبنا-طرح "مخازن داده و کسب و کار هوشمند" در مراسمی با حضور معاون وزیر صنایع، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مدیرعامل مرکز گسترش فناوری اطلاعات افتتاح شد.

به گزارش واحد
ارتباطات  مگفا، برای اجرای این طرح
5 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است . دوره
بهره برداری طرح مخازن داده ها و کسب و کار
هوشمند حدود پنج ساله برآورد شده است .
 
مهندس احمد
قلعهبانی، رئیس هیات عامل سازمان گسترش
و نوسازی صنایع ایران در این مراسم با اشاره
به اینکه زمانی استفاده از فناوری اطلاعات
و ابزارهای مربوطه به نوعی یک مزیت محسوب
می شد، بیان داشت: این مزیت رقابتی اکنون
به نوعی الزام تبدیل شده است و شرکتها برای
آنکه رقابت برای عرضه خدمات و محصولات را
از دست ندهند، ناچار به استفاده از راهکارهای
فناوری اطلاعات هستند.

در ادامه دکتر
محمدرضا حائری یزدی، مدیرعامل مرکز گسترش
فناوری اطلاعات(مگفا) نیز ضمن اشاره به
لزوم تحلیل داده در قرن حاضر اظهار داشت:
عصر ورود به قرن بیست و یکم، عصر تحول، سرعت،
ارتباطات و اطلاعات و تلاش ملتها جهت توسعه
و پیشرفت است و به جرأت می توان گفت که در
هیچ دورهای تا این حد درباره توسعه تلاش
نشده بود.

وی ادامه داد:
ارزیابی الگوهای متعدد توسعه نشان داده
است که ضمن این توسعه، دادههای فراوانی
ایجاد می‌شود که بصورت پراکنده، متنوع
وگاه متناقض نوع بشر را احاطه نموده و بر
اساس دستهبندی، تجمیع و تحلیل این دادههاست
که دانش بشری شکل گرفته و توسعه یافته است
. به
عبارتی مدیران باید تصمیمات خود را بر اساس
اطلاعات تحلیلی اتخاذ کنند.
 
گفتنی است مخازن
داده (Data Warehouse) و کسب وکار هوشمند ( Business
Intelligence ) که به هوش تجاری نیز شناخته می
شود، راهکاری است برای استفاده مدیران
سطوح مختلف یک سازمان به نحوی که بتوانند
تصمیمات خود را هوشمندانه، مدبرانه و مبتنی
بر حقایق و اطلاعات ذخیره شده اتخاذ کنند
.
 
عموما اطلاعات
ابتدا به صورت داده های خام و غیر تحلیلی
به شکل گسترده ، حجیم و پراکنده بین منابع
و پایگاه های داده ای گوناگون و عموما ناهمگون
ذخیره می شوند. با استفاده از فناوری انباره
داده ، اطلاعات قابل تحلیل در سازمان جمع
آوری شده و از این طریق ابزارهای هوش تجاری
می توانند به سهولت گزارش های پویا ، پیشخوانهای
حاوی اطلاعات تحلیلی و به صورت کلی وضعیت
سازمان را نشان دهند . از طریق این گزارش
ها و پیشخوان های حاوی اطلاعات تحلیلی ،
مدیران در تمامی سطوح یک سازمان می توانند
تصمیمات آگاهانه تر و هوشمندتری اتخاذ
کنند.
 
از دستاورد
های این طرح می توان به تسهیل و بهبود تصمیم
سازی و تصمیم گیری امکان به اشتراک گذاری
اطلاعات به صورت سطح بندی شده ، پیش بینی
شرایط آتی سازمان و تحلیل وضعیت کسب و کارهای
سازمان و اتخاذ تصممیات هوشمندانه تر اشاره
کرد .
 
انتقال تجارب
کشورهای پیشرفته در زمینه انباره سازی
و هوش تجاری به کشور، پیاده سازی و استقرار
یک معماری کامل شامل منابع داده نامتجانس
تا گزارش های تحلیلی ، آشنا ساختن سازمان
های متوسط و بزرگ با مزایای استفاده از
این راهکار و زمینه سازی صادرات راهکار
با قیمت تمام شده ارزان تر از قدامات مشابه
کشورهای صاحب این فناوری از جمله ویژگی
های برجسته این طرح می توان برشمرد .
 
انتظار می رود
با استفاده از راهکاری همچون هوش تجاری
بتوان کسب و کارهای موجود را صحیح تر مدیریت
، آگاهانه تر با سایر رقبا رقابت و هزینه
ها را کنترل کرد .گفتنی است بانکها و موسسات
مالی و اتباری ، تمانی وزارتخانه ها ،سازمان
ها در هربخش و با راه اندازه و ساختاری می
توانند از راهکار هوش تجاری استفاده کنند.

20