مدیر عامل کارخانجات مخابراتی ایران:

40 درصد تعهدات قرارداد شش میلیون تجهیزات تلفن همراه اجرا شد

موبنا- مدیر عامل کارخانجات مخابراتی ایران گفت: 40 درصد از تعهدات قرارداد شش میلیون تجهیزات تلفن همراه اجرا شده است.

ابراهیم مطلع در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با بیان اینکه قرارداد شش میلیون تولید تجهیزات تلفن همراه تا پایان سال تمدید شده ،اظهارداشت: 40 در صد از تعهدات این پروژه اجراو تحویل داده شده است.
وی تصریح کرد: دربرخی موارد نصب و راه اندازی این پروژه توسط کنسرسیوم صورت گرفته است.ضمن اینکه کنسرسیوم قصد دارد تا 60 درصد باقی مانده از پروژه را تا پایان سال تولید و تحویل دهد.
مطلع با بیان اینکه درحال حاضر همراه اول قراردادی را مبنی بر نصب و راه اندازی را منعقد نکرده است ،خاطر نشان کرد: کنسرسیوم آمادگی خود را در زمینه نصب و راه اندازی  تجهیزات  تولیدی تلفن همراه اعلام کرده است.
مدیر عامل کارخانجات مخابراتی ایران تصریح کرد:اپراتور اول و سایر اپراتورهای تلفن همراه با انقعاد قرار داد بتوانند ازاین توان داخلی استفاده کنند.
به گزارش موبنا، پروژه تولید تجهیزات شش میلیون خط تلفن همراه، با رقمی بالغ بر 168 میلیارد تومان در اردیبهشت ماه سال 86 به کنسرسیوم توسعه ارتباطات سیار متشکل از شرکت های داخلی – کارخانجات مخابراتی ایران، صنایع مخابراتی راه دور، فنون ارتباطات سیار، صاشیراز، صنایع قطعات الکترونیک ایران و میکرو موج سپرده شد.
117/20