معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات:

سیمکارت های غیر فعال جزو مشترکان اپراتور دوم محسوب می شوند

موبنا- معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات گفت: سیمکارت های غیر فعال اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل –ام تی ان جزء مشترکان این اپراتورقراردارند.

حسن رضوانی درگفت وگو با خبرنگارسازمان خبری موبنا در خصوص وضعیت سیمکارت های غیرفعال این اپراتورگفت: تعدادی از سیمکارتهای واگذارشده اپراتور ایرنی خارجی ایرانسل – ام تی ان غیر فعال است که این  تعداد جزو آمارمشترکان این اپراتور به حساب می آیند.
وی با بیان اینکه اپراتور دوم براساس پروانه فعالیت خود نمی تواند بیش از 16 میلیون مشترک جذب کند.، اظهار داشت:این اپراتور تا کنون در خواستی مبنی بر افزایش مشترک به رگولاتوری نداشته است.
رضوانی افزود: اپراتوردوم ، موظف است متناسب با فروش خود سهم دولت را پرداخت کند.
پیش ازاین رضوانی تعداد مشترکان فعال اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل- ام تی ان را 12 میلیون نفر اعلام کرده بود.
اپراتور دوم تلفن همراه، طبق پروانه فعالیت خود باید در مدت 15سال حدود 16 میلیون مشترک جذب کند .
این در حالی است که اپراتور سوم تلفن همراه با توجه به میزان سهم اپراتورهای قبلی فعال در بازار ایران موظف به جذب مشترک است.
به گزارش موبنا.اطلاعات غیررسمی منتشره حاکیست اپراتور دوم تاکنون حدود 5/14میلیون سیمکارت واگذار کرده ولی حدود شش میلیون مشترک فعال در شبکه دارد.
117/20