سهم دولت نهم در ارتباطات مخابراتی

برقراری ارتباط 8624 روستا وراه اندازی 7737 دفتر ICT روستایی

موبنا-برقراری ارتباط 8624 روستا و راه اندازی 7737 دفتر ICT روستایی،سهم دولت نهم در ارتباطات مخابراتی است.

به گزارش سازمان خبری موبنا، روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: در ارائه اجرای طرح توسعه شبکه مخابرات روستایی کشور و بهره مندی هر چه بیشتر هموطنان ارجمند روستایی از نعمت ارتباطات مخابراتی که به میزان قابل ملاحظه ای بر مناسبات اقتصادی – اجتماعی آنان تأثیر گذار است ، از شهریور ماه 84 تا تیر ماه سال جاری تعداد روستاهای دارای ارتباطات مخابراتی از 45 هزار و 234 روستا به 53 هزار و 858 روستا افزایش داشته که عملکرد دولت نهم 8 هزار و 624 روستا را نشان می دهد.
ضمن آنکه طی همین مدت روستاهای مجهز به دفاتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) از 963 روستا به 8 هزار و 700 روستا افزایش داشته که سهم دولت نهم معادل 7 هزار و 737 روستا می باشد .
توسعه شبکه ارتباطات روستایی که در زمره زرین ترین بخشهای عملکرد مجموعه مخابرات ایران بوده در راستای تحقق شعار حمایت از اقشار مستضعف و محروم جامعه به عنوان یکی از محوری ترین شعار های انقلاب اسلامی صورت پذیرفته و سرمایه گذاری در این بخش کمترین بازده اقتصادی به دنبال نداشته است .
20/181