گزارش عملکرد دولت نهم در بخش تلفن ثابت و روستایی

موبنا- ارتباط مخابراتی بیش از 53 هزار روستای کشور در دولت نهم برقرار شد.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا در بخش شبکه ی تلفن ثابت کشور ، تا شهریور 84 ، معادل 18 میلیون و 744 هزار مشترک داشته است  که این رقم هم اکنون (اردیبهشت 88 ) به 24 میلیون و  776 هزار مشترک افزایش یافته است و عملکرد دولت نهم در این بخش شامل واگذاری بیش از 6 میلیون و 32 هزار شماره تلفن ثابت می باشد و میزان
ضریب نفوذ تلفن ثابت نیز هم اکنون معادل 34 در صد  رسیده که نزدیک به 6 درصد آن جزء عملکرد دولت نهم می باشد
 ضریب نفوذ تلفن ثابت کشور ایران هم اکنون بیش از 15 درصد از متوسط ضریب نفوذ جهانی تلفن ثابت فراتر است. تعداد مراکز تلفنی نیز هم اکنون معادل 13 هزار و 905 مرکز می باشد. 

شبکه ی تلفن همراه
 در بخش شبکه ی تلفن همراه ، تعداد مشترکین در شهریور 84 معادل 7 میلیون مشترک بوده است که این رقم در حال حاضر (اردیبهشت 88) به 31 میلیون و 456 هزار مشترک افزایش یافته است و عملکرد دولت نهم دراین بخش معادل 24 میلیون و 456 هزار شماره تلفن همراه می باشد .
 ضریب نفوذ تلفن همراه نیز از 10/29درصد در شهریور 84 به 43 در صد در اردیبهشت 88 افزایش یافته است و علاوه براین تاکنون بیش از 13میلیون شماره تلفن همراه توسط بخش غیردولتی واگذار گردیده است .
همچنین کشور ایران تاکنون با 105 کشور و 238 اپراتور ارتباط رومینگ بین اللمل برقرار نموده و میزان شهرها و  جاده های تحت پوشش شبکه ی تلفن همراه به ترتیب 1076شهر و 37 هزار کیلومتر جاده می باشد  تعداد آنتن های BTS  نیزمعادل 17 هزار و 200 آنتن است.

 شبکه ی ارتباطات روستائی کشور- ICT روستایی
در بخش توسعه شبکه ی ارتباطات روستائی کشور ، در حال حاضر بیش از 53 هزار روستا دارای ارتباط مخابراتی بوده که این رقم در شهریور 84 معادل 45234 روستا بوده است و عملکرد دولت نهم در این بخش معادل 8624 روستا می باشد و همچنین 8326 روستا نیز از خدمات ICT  و دولت الکترونیک بهره مند    می باشند که این رقم در شهریور 84 معادل 963 دفتر ICT بوده است و عملکرد دولت نهم نیز معادل 7363 دفتر ICT روستایی است.
 طبق برنامه در آینده نزدیک 10 هزار روستا از خدمات دولت الکترونیک و ICT روستایی بهره مند می شوند.

 شبکه ی تلفن همگانی
 شرکت مخابرات ایران به ، تاکنون بیش از 222 هزار دستگاه کیوسک تلفن همگانی شهری و 169 هزار دستگاه کیوسک تلفن همگانی راه دور نصب نموده است و عملکرد دولت نهم در این بخش شامل نصب 87 هزار دستگاه تلفن همگانی شهری و 115 هزار دستگاه تلفن همگانی راه دور می باشد .
در بخش توسعه شبکه ی فناوری اطلاعات ، هم اکنون در 1223شهر شبکه انتقال اطلاعات ایجاد شده و  تعداد پورتهای دسترسی دیتا معادل 54 هزار پورت ، افزایش پهنای باند بین اللمل به میزان 23 هزار مگا بیت بر ثانیه می باشد . 
فراهم آوردن شرایط برای تحقق هر چه سریعتر دولت الکترونیک یکی دیگر از اهداف دولت نهم به شمـار  می آید و درهمین راستا 334 دانشگاه از طریق فیبر نوری به اینترنت ، 20هزار و 355 شعبه بانک و 6 هزار مدرسه به شبکه ملی اینترنت متصل شده اند .
همچنین در حال حاضر 23 میلیون کاربر اینترنت در سطح کل کشور وجود دارد که در برنامه چهارم توسعه (پایان 88) این رقم به 30 میلیون کاربر افزایش خواهد یافت .

شبکه ی فیبرنوری
در بخش فیبر نوری نیز ، تا شهریور 84 ، معادل 56 هزار کیلومتر فیبر نوری در شبکه ی مخابراتی ( شبکه زیر ساخت و استانها ) اجرا که این رقم در اردیبهشت 88 به 125 هزار کیلومتر فیبرنوری افزایش یافته است .
117/20