فارس :

توسعه 8 مرکز مخابرات استان تهران

فارس - عملیات کابل‌برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات شهید حکمت شعار، شهدای هفتم تیر، شهید فرداسید، رمضان پور، کاظمیان، ملت، شهید دیالمه و شهید مطهری از 8 شهریور ماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید حکمت شعار با پیش‌شماره‌های 7718 الی 7724، 7727،7749،7780،7789،7744،7745 در محدوده خیابان‌های حسینی، عباسچی، پاکدامن، هژبری، موثوئی، خدا کرمی و در مرکز مخابرات شهدای هفتم تیر با پیش شماره‌های 8814،8886،8830الی 8833 ،8881 ،8882 در محدوده خیابانهای شریعتی، بختیار، بهارشیراز، بهار شمالی، هفتم تیر و در مرکز مخابرات شهید فرد اسدی با پیش شماره‌های 6600الی 6608 در محدوده خیابان‌های صالحی، سلطان محمدی، اکبری،‌طرشت و در مرکز مخابرات رمضان‌پور با پیش شماره‌های 5564 الی 5568 در محدوده خیابان‌های کوچه بازار، ناصر پایدار، دشت ازادگان، دارابی و در مرکز مخابرات الغدیر با پیش‌شماره‌های 3369 الی 3373 ، 3300 الی 3303 در محدوده خیابانهای خاوران، مینایی، سید جوادی، ناصری، خاوران و انورزاده، حداکثر به مدت 3 روز دچار اختلال می شود. همچنین در مرکز کاظمیان با پیش شماره‌های 4430 الی 4436 در محدوده خیابان‌های نیروگاه، کوچه 14، خیابان وسک، بلوار شهران، خیابان نیرو و گلها و مرکز مخابرات ملت با پیش شماره‌های 3390، 3399، 3311، 3396 در محدوده خیابان لاله‌زار حداکثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
بر اساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید دیالمه از ساعت 22 به مدت 7 ساعت و در مرکز مخابرات شهید مطهری از ساعت 23 به مدت 4 ساعت با اختلال همراه است.