یک نماینده مجلس:

سرعت پایین اینترنت از مشکلات اساسی حوزه ict کشور است

موبنا- یک نماینده مجلس هشتم گفت: ایجاد شرایط برنامه ریزی برای 10 سال آینده دروزارتخانه ارتباطات باید ازوظایف اصلی وزیرارتباطات درکابینه دهم باشد.

بیژن نوباوه درگفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات از جمله وزارتخانه های مهم به حساب می آید که نسبت به سالهای گذشته پیشرفت خوبی در کشور داشته است.
وی خاطر نشان کرد: درصورت ورود کشوربه دولت الکترونیک به توسعه ارتباطات ازجنبه های گوناگون درکشورنیازمند هستیم.
نوباوه با بیان اینکه وزارت خانه ارتباطات ازجمله وزارخانه های کلیدی درکشوراست، افزود:ورود به تلکنولوژی های ارتباطی به کشورکفایت نمی کند بلکه دیدگاههای جدید درمورد IT، فضای سایبر و ارتباطات می تواند درکاهش هزینه های اقتصادی و دیگر حوزه ها تاثیر گذار باشد.
وی گفت: وزیر ارتباطات درکنار تخصص خود باید یک نگاه فرانگربه شرایط موجود داشته باشد وبه آینده کشوربا برنامه چشم انداز بلند مدت نگاه کند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی از سایتهای کشورهک شده است، گفت: یکی ازاقدامات اصلی وزیرارتیاطات باید ایجاد خود کفایی درزیر ساخت های تکنولوژیک و فضای سایبر کشور باشد.
وی سرعت پایین اینترنت وهزینه بالای دسترسی به این شبکه را از مشکلات اساسی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورعنوان کرد، گفت: وزارت ارتباطات امکانات لازم را دراختیار کاربران و شرکت های خصوصی قرار نمی دهد ،این در حالیست که با کاهش هزینه استفاده از اینترنت به تحقق دولت الکترونیک کمک می شود.
117/20