مهر :

اجرای یک مصوبه و درخواست تجدیدنظر برای جبران خسارتهای شرکت مخابرات

مهر - مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات اجرای مصوبه ای مبنی بر کاهش هزینه های آبونمان اینترنت پر سرعت را موجب زیان شرکت مخابرات دانست و گفت: این مصوبه با دستور وزیر اجرایی شد اما از کمیسیون تنظیم مقررات در خواست تجدید نظر برای جبران خسارت شد.

داود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره توضیح داد: به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص  کاهش هزینه آبونمان سیم مسی مشترکان اینترنت پر سرعت ایراداتی وارد است.
وی منافات این مصوبه با اصل 44 مبنی بر خصوصی سازی را از جمله ایرادات این مصوبه نام برد و افزود: با اجرایی شدن این مصوبه و کاهش تعرفه ها از سه هزار تومان به هزار تومان به شرکت مخابرات خسارتهای زیادی وارد می شود از این رو این مصوبه اجرایی نشد.  
زارعیان ادامه داد: علاوه براین لازمه اجرایی شدن این مصوبه نیاز به طی مراحل قانونی دارد که این مصوبه این مراحل را طی نکرده بود.
وی با تاکید بر اینکه با دستور وزیر ارتباطات این مصوبه از سوی شرکت مخابرات اجرایی شد، تاکید کرد: با اجرایی شدن این مصوبه به شرکتهای مخابرات ضررهایی وارد می شود که برای جبران این خسارت از کمیسیون تنظیم مقررات درخواست تجدید نظر کردیم تا راهکارهای لازم برای جبران خسارت اندیشیده شود.
مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات با بیان اینکه میزان خسارت وارد شده مالی نیست به مهر گفت: اجرا شدن این مصوبه برخلاف اهداف دولت در زمینه خصوصی سازی است از این رو باید همه اقدامات در چارچوب مقررات کلی کشور باشد.