مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران:

آمار قطعی مکالمه مشترکان به یک درصد رسید

موبنا- مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران گفت: آمارقطعی مکالمه مشترکان همراه اول به یک درصد رسیده است.

وحیدصدوقی در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با بیان اینکه روزانه 72 میلیون تماس صورت می گیرد ،گفت: در دیماه سال گذشته آمار قطعی ها 1/4 دهم میلیون بود ولی این آمار در حال حاضر به 600 هزار قطعی  در روز رسیده است.
وی با بیان اینکه شاخص های کیفیت نسبت به گذشته افزایش یافته است، ادامه داد: کیفیت شبکه بهترشده و اما مشکلات همچنان درتوسعه وجود دارد.
صدوقی افزود: متوسط میانگین جمع آنتن های BTS ، نسبت به نصب آن بیشتر است که با نصب55 سایت توسط همراه اول 45 سایت جمع اوری می شود .
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران مجموع مشترکان سیمکارت دائمی و اعتباری  اپراتور اول را 32 میلیون مشترک اعلام کرد.
هم اکنون هزینه ثبت نام سیمکارت های دایمی اپراتور اول 288هزار تومان و هزینه ثبت نام سیمکارت های اعتباری این اپراتور 22هزار و 600 تومان است.
117/20