رئیس کمیته مخابرات مجلس:

تقی پوربیشترین رای اعتماد نمایندگان مجلس را بدست می آورد

موبنا- رئیس کمیته مخابرات مجلس گفت: تقی پوررتبه اول را دربین وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری در کابینه دهم کسب می کند.

علی مطهری درگفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهارداشت: وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات  بیشترین رای اعتماد را به خود اختصاص می دهد.
وی با بیان اینکه سوابق ، مسائل حاشیه ای و سیاسی ازجمله مشکلات موجود  دررای اعتماد وزرا به حساب می آیند،گفت: تقی پورفردی متخص درزمینه ارتباطات و مخابرات است که می تواند وزیر مناسبی برای کابینه دهم و تصدی مقام وزارت ارتباطات باشد.    
به گفته مطهری ، وزیرپیشنهادی ارتباطات برای کسب رای اعتماد با هیچ گونه مشکل حاشیه ای  مواجه نیست.
به گزارش موبنا دکتر محمود احمدی نژاد رئیس فعلی سازمان فضایی ایران را برای تصدی پست وزارت ارتباطات درکابینه دهم به مجلس معرفی کرده است.
مهندس رضا تقی پوردارای مدرک مهندسی کامپیوترازدانشگاه شهید بهشتی سال 64، مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ازدانشگاه علم و صنعت- سال 79 واز سال84 دانشجوی دوره دکتری علوم پیشرفته مدیریت است.
117/20