رئیس اداره ارتباطات همگانی مخابرات استان تهران:

عمر مفید هر دستگاه تلفن همگانی در استان تهران پنج سال است

موبنا- رئیس اداره ارتباطات همگانی شرکت مخابرات استان تهران گفت: عمرمفید هر دستگاه تلفن همگانی در استان تهران، حدود پنج سال ارزیابی شده است.

رامین آرام در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهارداشت: عمر مفید هر دستگاه تلفن همگانی پنج سال است که پس از پایان این دوره ،در روند جایگزینی قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه دستگاهای تلفن همگانی توسط مخابرات استان تهران و اپراتور دوم همگانی نصب می شود، گفت: برای مخابرات استان تهران بودجه ای برای نگهداری دستگاه های تلفن همگانی نصب شده در نظر گرفته شده  است.
وی  ادامه داد:همچنین اپراتور دوم همگانی نیز موظف به نگهداری  دستگاه های  نصب شده خود در سطح شهر است، که درصورت بروز مشکل باید برای رفع آن اقدام کند.
آرام ادامه داد: در هر منطقه مخابراتی در حدود چهار هزار دستگاه تلفن همگانی نصب شده است.
آرام تصریح کرد: محاسبه میزان مکالمه ازطریق تلفن همگانی و همچنین بررسی فروش کارت های تلفن نشان داده که گسترش وسایل ارتباطی باعث کاهش استفاده شهروندان ازتلفن همگانی نشده است.
وی خاطر نشان کرد: البته آمار مکالمه از طریق تلفن های همگانی با توجه به محدوده های شهر متفاوت است.
به گزارش موبنا تعداد تلفن های سکه ای همگانی در استان تهران  4 هزار و 250 دستگاه است، همچنین   640  دستگاه تلفن همگانی رایگان،26 هز ار دستگاه تلفن کارتی ،800 دستگاه تلفن gsm و 900دستگاه تلفن مالتی مدیا در استان تهران نصب  شده است.
گفتنی است درحدود 80 درصد از تلفن های همگانی استان تهران را تلفن های کارتی تشکیل داده است.
117/20