فارس :

تأمین اجتماعی در یک قدمی اپراتور سوم

خبرگزاری فارس: رئیس کمیته مخابرات مجلس گفت: به احتمال زیاد تصمیم نهایی دولت این خواهد بود که تأمین اجتماعی به عنوان شریک داخلی اتصالات، پیمانکار اپراتور سوم شود ولی هنوز دولت به صورت رسمی نظرخود اعلام نکرده است.

علی مطهری در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری خبرگزاری فارس درباره تصمیم دولت برای تعیین تکلیف اپراتور سوم تلفن همراه اظهار داشت: با توجه به اینکه هنوز نتیجه نهایی به صورت رسمی اعلام نشده است ولی دولت تصمیم نهایی خود را در این خصوص گرفته است.
وی در خصوص تصمیم دولت گفت: دولت در نظر دارد با تأمین اجتماعی به عنوان شریک داخلی اتصالات بدون شریک خارجی قرارداد اپراتور سوم را منعقد نماید.
رئیس کمیته مخابرات مجلس افزود: با توجه به اینکه برنده اول مزایده اپراتور سوم شرکت اماراتی اتصالات و تأمین اجتماعی به عنوان شریک داخلی این پروژه بوده و به دلیل اینکه این دو شرکت داخلی و خارجی بنا به دلایلی نتوانستند با یکدیگر کار کنند، به تأمین اجتماعی این اجازه داده می‌شود که بر اساس تعهدات اولیه خود پیمانکاری اپراتور سوم را بپذیرد.
عضو کمیسیون صنایع تأکید کرد: هنوز به صورت رسمی این تصمیم اعلام نشده ولی به احتمال قوی، تصمیم نهایی همین خواهد بود. اعلام رسمی و تأیید این تصمیم از طریق وزیر ارتباطات یا رئیس سازمان تنظیم مقررات خواهد بود.
به گزارش فارس، با توجه به کنار گذاشته شدن کنسرسیوم اتصالات و زین کویت، گزارش کار به دولت ارائه و تصمیم‌گیری نهایی در مورد اپراتور سوم به دولت واگذار شد.
پپش از این خسروی اعلام کرده بود که بهترین حالت با توجه به شرایط فعلی این است که شرکت‌های داخلی برای اپراتور سوم درنظر گرفته شوند ولی باید منتظر تصمیم دولت باشیم.