ایسنا :

اظهارنظر درباره وزیر پیشنهادی مستلزم بررسی طرز تلقی و رویکرد وی به IT است

اظهارنظر درباره وزیر پیشنهادی مستلزم بررسی طرز تلقی و رویکرد وی به فن‌آوری اطلاعات و جایگاه و اهمیت آن در راستای تحقق اهداف توسعه در کشور و از طرف دیگر عملکرد گذشته وی در این زمینه و نهایتاً برنامه پیشنهادی او است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، پرویز رحمتی – رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور – در بیان دیدگاه سازمان درباره وزیر پیشنهادی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات دولت دهم گفت: سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور با حساسیت مثبت از ابتدا موضوع را مدنظر قرار داده و گزارش اجمالی از تنگناهای موجود کشور در حوزه فاوا و حداقل انتظارات از دولت دهم را تهیه کرد.
او ادامه داد: در این گزارش با تشریح جایگاه صنعت فاوا و نقش محوری فن‌آوری اطلاعات در تحقق اهداف توسعه و امنیت کشور به تشریح وضعیت نامناسب کشور در رده‌بندی‌های بین‌المللی در حوزه ICT و ارائه کلیات راهکار غلبه بر این وضعیت اقدام کرد.
وی افزود: در پیوست این گزارش نیز سیاهه تنگناهای موجود که باید در کوتاه‌مدت برطرف شوند و نیز راهکارهای ارسالی به وزارت صنایع و معادن جهت غلبه بر بحران موجود در صنعت IT ارائه شد.
به گفته رحمتی گزارش مذکور به وزیر پیشنهادی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن، رئیس کمیته مخابرات و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که دغدغه IT بیش‌تری دارند هم ارسال شد.
بنابر این گزارش، در دیدار چند دقیقه‌ای که در مراسمی با وزیر پیشنهادی صورت گرفت، کلیات انتظارات صنف مطرح شد و وزیر پیشنهادی نیز بر ضرورت توجه به اهمیت و نقش فن‌آوری اطلاعات در دوره جدید و استفاده از دیدگاه‌های مطرح شده سازمان در برنامه پیشنهادی خود نظر مساعد داشتند.
هیات رئیسه سازمان روز پنج شنبه نیز با رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای درباره مرور دیدگاه‌ها و الزامات صنف IT و انتظارات آن‌ها از دولت دهم برگزار کرد.
سازمان نظام صنفی رایانه‌یی همچنین اعلام کرده است: در شرایط حاضر ارزیابی مرحله‌ای سازمان درخصوص سه مؤلفه فوق اینست که به طور کلی طرز تلقی و رویکرد وزیر پیشنهادی مثبت ارزیابی می‌شود. عملکرد گذشته او در صنعت ارتباطات نیز به لحاظ مدیریتی در مجموع موفق بوده است، لذا این سازمان در مجموع از وزیر پیشنهادی حمایت می‌کند. لیکن به لحاظ عدم دریافت برنامه او و نیز سوابق عملکردی در حوزه IT، تداوم این حمایت منوط به موارد زیر است:
– توجه ویژه و محوری به صنعت IT در برنامه پیشنهادی با عنایت به کلیه دغدغه‌های بخش خصوصی که در گزارش اجمالی ارسالی به ایشان به همراه حداقل انتظارات این بخش انعکاس یافته است.
-ایجاد ساختار مناسب مشورتی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و خبرگان صنعت IT کشور جهت نیل به اجماع برنامه‌ا‌ی و همچنین پایش اجرای صحیح آن از طریق نشست‌های ادواری.
-به‌کارگیری نیروهای موثر در مشاغل کلیدی نظیر معاونت‌های وزارتخانه و ادارات کل و کمیسیون تنظیم مقررات که دارای تخصص و تجربه کافی بوده، معتقد به برنامه‌ها و سیاست‌های بالادستی به ویژه سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی باشند و از توانایی به‌کارگیری همه ظرفیت‌های موجود در صنعت فاوا در جهت حل معضلات حاد موجود و تحقق اهداف برنامه‌ای برخوردار باشند.