نگاهی به مهترین برنامه های وزیر ارتباطات در چهار سال گذشته

موبنا- وزیرارتباطات درچهار سال گذشته توانست تلفن ثابت را به روز کرده و واگذاری تلفن همراه را به بیش از یک میلیون سیمکارت در ماه برساند.

به گزارش سازمان خبری موبنا محمود احمدی نژاد رئیس کابینه نهم، دکتر محمد سلیمانی را از بین سه گزینه سلیمانی، کهزادی و محامد پور، در23 مرداد ماه سال 84 جهت دریافت تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس معرفی کرد.
سلیمانی در دولت نهم اقدامات گوناگونی را انجام داد که اثرات مختلفی در حوزه ICT  کشور به جای گذاشته است .اجرا، تنظیم و شفاف سازی قوانین ومقررات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات درمجموعه وعده های دکتر سلیمانی طی چهارسال گذشته بود. همچنین کاهش ضایعات درحوزهICT از جمله محورهای فعالیت سلیمانی در طول دولت نهم به حساب می آمد.
ایجاد شبکه های ارتباطی پر سرعت و توسعه آنها خصوصا برای شهرهای کوچک ومناطق محروم در برنامه محمد سلیمانی دردولت نهم جای گرفته بود.ترویج اخلاق وفرهنگ درحوزه ارتباطات از دیگر اقدامات کابینه نهم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می شد.
ورود به تکنولوژی فضایی ماهواره ای از دیگر برنامه های تدوین شده برای کابینه دوره نهم بودبه گونه ای که پرتاب ماهواره امید به عنوان یکی از اقدامات مثبت سلیمانی در کارنامه چهار سال فعالیت او به ثبت رسید.
اما تضعیف حوزه اینترنت ایران و محدودیت سرعت اینترنت کشور به 128 کیلو بایت از عملکردهای سلیمانی در دولت نهم بود که این اقدام انتقادات و اعتراضات بسیاری را به دنبال داشت.
 راه اندازی سرویس های mms و gprs  توسط اپراتورهای تلفن همراه از دیگر عملکردهای وزارت ارتباطات در دولت نهم به حساب می آید، اما محدودیت استفاده از این سرویس ها تا جایی بود که نتوانست در جذب کاربران موفق عمل کند به گونه ای که برخلاف سرویس پیامک دوسرویس mms و gprs  همچنان جزو سرویس های ناشناخته تلفن همراه باقی ماند.
کاربردی کردن نرم افزار فارسی در سرویس پیامک وافزایش تعرفه پیامک لاتین و کاهش تعرفه پیامک فارسی از دیگر اقدامات وزارت ارتباطات در دوره نهم بود.
ایجاد دولت الکترونیک از دیگر وعده های سلیمانی در دولت نهم بود اگرچه اولین اقدامات درزمینه بانکداری الکترونیکی در سال 1386 پایه ریزی شد اما حرکت جدی در زمینه توسعه دولت الکنرونیک در چهارسال گذشته انجام نشد واین حوزه همچنان در سطح محدود در کشور به ارائه خدمات می پردازد.
خصوصی سازی مخابرات و واگذاری سهام بلوکی این شرکت در شهریور ماه سال 88 از دیگر اقدامات ثبت شده وزارت ارتباطات در دولت نهم، به حساب می آید.
اما مجهول ماندن اپراتور سوم از نمره های منفی ثبت شده در کارنامه وزارت ارتباطات در دولت نهم خواهد بود.  
117/20