مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی خبر داد:

آغاز دوباره تولید گوشی های “آی تی ام سی “با ایجاد شرایط مناسب

موبنا- مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران معتقد است با ایجاد شرایط مناسب در بازار تلفن همراه، خط تولید این کارخانه دوباره شروع به کار خواهد کرد.

“محمد ابراهیم مطلع” در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با ارزیابی شرایط نامناسب فعلی بازار برای عرضه گوشی های آی تی ام سی اظهار داشت: با بسترسازی های مناسب بازار تلفن همراه و برطرف شدن چالش های پیش رو ، تولید خود را در زمینه گوشی تلفن همراه ادامه می دهد.
وی ادامه داد: افزایش گسترده گوشی های قاچاق در بازار تلفن همراه ، استقبال مشتریان از گوشی های صاحب نام جهانی و تعرفه این کالای ارتباطی از جمله مواردی است که فعالیت برای تولیدکنندگان را محدود کرده است.
مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران با اشاره به موارد فوق تصریح کرد: در صورت ساماندهی این موارد می توان به به تولید مجدد گوشی در کشور کمک کند.
این در حالی است که مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران یک ماه پیش اعلام کرده بود که به دلیل عدم شرایط مناسب تولید و مشکلات پیش رو فعالیت تولید گوشی های آی تی ام سی در بازار را متوقف کرده است.
وی قاچاق گوشی تلفن همراه را یکی از عوامل اصلی بازدارنده در فرآیند تولید گوشی در داخل کشور دانست و گفته بود: متاسفانه شرایط تولید برای شرکتها به خاطر تعرفه ها، قاچاق و سایر موارد مهیا نیست.
قرار بود با توافق وزارت صنایع با شرکتهای داخلی از جمله itmc و نیمه هادی عماد و افزایش تعرفه واردات شرایط برای تولید گوشی ملی فراهم شود که با گذشت چند سال از اتخاذ این تصمیم این امر محقق نشده است.
سالانه برای حدود 15 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در ایران تقاضا وجود دارد که با وجود اعمال تعرفه 28 درصدی بر واردات این محصول حتما یک درصد این نیاز نیز در داخل کشور تولید نمی شود و به اعتقاد بسیاری از دست اندرکاران حدود 90 درصد نیاز این بازار بدون پرداخت عوارض و تعرفه های گمرکی وارد می شود.
129/20