وزیر پیشنهادی ارتباطات در گفت وگو با موبنا:

رگولاتوری باید به فعالیت خود ادامه دهد

موبنا- وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات دردولت دهم گفت: رگولاتوری باید در کنار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به فعالیت خود ادامه دهد.

رضا تقی پور در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت :براساس قانون، ایجاد سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دیده شده که تقویت ساختاراین سازمان از دیگربرنامه های ارائه شده در دولت دهم است.
وی با بیان اینکه شکل ماموریت ها در وزارت ارتباطات تغییرمی کند و تصدی گری ها دراین وزارتخانه حذف می شوند ، گفت: بخش عظیمی ازمخابرات به بخش خصوصی واگذار شده  که این روند ادامه پیدا خواهد کرد.
به گفته وی ، با  تحقق کامل خصوصی سازی، این اقدام روابط دولت با اپراتورها ، اپراتورها با اپراتور ها و اپراتورها با مردم و کاربران تنظیم خواهد شد که این موضوع اهمیت رگولاتوری راپررنگترخواهد کرد.
تقی پورافزود: باید با تقویت منابع انسانی و تصمیمگیری های عمده راهبردی و کلان به  سرعت چارچوب هایی آماده کرد تا در کوتاه ترین زمان کار پیش برود چرا که درغیر این صورت معضلات بسیاری را درمقابل خواهیم داشت که باعث افزایش عقب ماندگی فعلی کشور به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات می شود و به تشدید فاصله کشور با دیگران منجرخواهد شد.
این در حالیست که تقی پورحذف تصدی گری های دولتی، تنظیم رفتار اپراتورها،  افزایش دسترسی و کاهش هزینه اینترنت را ازمهمترین برنامه های دولت دهم در حوزه ارتباطات اعلام کرد.
به گزارش موبنا دکتر محمود احمدی نژاد رئیس فعلی سازمان فضایی ایران را برای تصدی پست وزارت ارتباطات درکابینه دهم به مجلس معرفی کرده است.
پرتاب ماهواره امید یکی از مهم ترین دستاورد های هوافضا در زمان  مسئولیت مهندس تقی پور در سازمان فضایی ایران به شمار می رود.
117/20