مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران خبرداد:

واگذاری آنلاین سیمکارت در استانهای کشور

موبنا- مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار از واگذاری آنلاین سیمکارت همراه اول در استانهای کشور خبر داد.

وحید صدوقی در گفت وگوبا خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهارداشت: با اتمام نو سازی شبکه تلفن همراه تهران، افزایش دومیلیون مشترک جدید برای این استان امکان پذیر می شود.
وی افزود: همچنان واگذاری های مرحله ای سیمکارت در استان تهران ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران مجموع مشترکان سیمکارت دائمی و اعتباری  اپراتور اول را 32 میلیون مشترک اعلام کرد.
گفتنی است هم اکنون هزینه ثبت نام سیمکارت های دایمی اپراتور اول 288هزار تومان و هزینه ثبت نام سیمکارت های اعتباری این اپراتور 22هزار و 600 تومان است.
طبق اعلام سایت رسمی شرکت ارتباطات سیار هزینه ثبت نام سیمکارت های دایمی طرح جدید (کد 0910) نیز 123هزار و 600 تومان است که این سیمکارتها از لحاظ تعرفه مکالمات و پیام کوتاه تفاوتی با سیمکارت های دائمی این اپراتور ندارد و تنها تفاوت آنها در میزان ودیعه ای است که نزد مخابرات می ماند.
117/20