افزایش چشمگیر گوشی های تلفن همراه با سیستم WiFi

موبنا – بنابر اعلام یک موسسه تحقیقاتی ، عرضه گوشی های تلفن همراه دارای سیستم WiFi در هر دوسال ، دو برابر می شود.

به گزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از ” سلولار نیوز” ،  موسسه تحقیقاتی ABI Research درنتیجه تحقیقاتش دراین باره اعلام کرد ،  میزان عرضه گوشی های یاد شده به بازار بین سالهای 2008 تا 2010 میلادی دوبرابر خواهد شد.
به گفته تحلیل گران این موسسه تحقیقاتی ، ضمن تایید الگوی  این روند افزایش ، اعلام کردند روند یاد شده حتی در دوره زمانی دوساله 2009 تا 2011 میلادی سریعتر خواهد شد.
بنابراعلام ABI Research ،  تعداد گوشی های یاد شده درسال جاری میلادی 144  میلیون دستگاه خواهد بود و پیش بینی می شود درسال 2011 به رقم افزون بر 300 میلیون دستگاه گوشی افزایش یابد.
به هرحال ، دیدگاه و نظر شرکت های اپراتوری نسبت به WiFi تغییر کرده است. شرکت های اپراتوری درابتدا بیشتر نگران این موضوع بودند که سیستم WiFi موجب بروز ترافیک در شبکه هایشان شده و درنتیجه کاهش درآمدهایشان خواهد شد ولی درحال حاضر استفاده از سیستم یاد شده را موجب افزایش ظرفیت شبکه می دانند.
البته فواید استفاده از سیستم WiFi به وضعیت شرکت های اپراتوری نیز بستگی دارد ، بعنوان مثال ،  شرکت ” تی موبایل” که یک کاریر بی سیم است تشکیلات سرویس دهی تلفن زمینی را ندارد ولی از سیستم WiFi برای ارایه سرویس دهی پیشرفته به منازل استفاه می کند که تا قبل از بهره گیری از WiFi قادر به چنین سرویس دهی نبود.
19/131