هزینه هرلینک ارتباطی ماهانه 800 هزار تومان است

موبنا- مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: با منفک شدن شرکت زیر ساخت از شرکت مخابرات هزینه هر لینک ارتباطی، ماهانه هشت صد هزارتومان شد.

به گزارش خبرنگارسازمان خبری موبنا به نقل از شرکت مخابرات ایران، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پنجمین جلسه‌ی پاسخگویی به کارگزاران و صاحبان سهام با ارائه گزارش عملکرد سال 87، گفت: علت بسته شدن نماد مخابرات در تابلو بورس، عدم ارائه‌ی به موقع EPS سال 88 توسط سازمان حسابرسی به سازمان بورس بود .
وی در پاسخ به سؤالی درباره هزینه‌های پرداختی به شرکت زیرساخت گفت: نحوه‌ی محاسبه‌ی لینک‌ها قبل از جدا شدن شرکت ارتباطات زیرساخت از شرکت مخابرات ایران، دقیقه‌ای بود، ولی پس از منفّک شدن آن، محاسبه، براساس هر لینک ماهانه هشتصد هزارتومان شد.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: تا تاریخ یازدهم شهریور سال جاری، کسانی که متقاضی خرید سهام بلوکی شرکت مخابرات هستند، بایستی مدارک و توانایی آنان توسط هیأت واگذاری، ارزیابی گردد و نهایتاً در روز 18 شهریور سهام در تالار بورس ارائه شود.
فیضی افزود: به دلیل این که شرکت مخابرات ایران به طور کامل خصوصی نشده، لذا سازمان‌های مختلف به صورت دوگانه با مخابرات برخورد می‌کنند که همین امر باعث تأثیرگذاری در تصمیم‌گیری و مدیریت می‌شود. در صورتی که به طور خصوصی ‌شود، تکلیف روشن و مدیریت منسجم می‌شود.
وی در پاسخ به سؤال یکی از شرکت‌کنندگان، در خصوص تعدیل نیروی انسانی گفت: با توجه به کاهش نیروی انسانی در شرکت مخابرات ایران نسبت به چند سال گذشته، هیچ برنامه‌ای برای کاهش نیرو نخواهیم داشت.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: با توجه به این که تمام ضوابط فنی و مالی و اداری شرکت مخابرات ایران، براساس استانداردهای جهانی‌ست، اگرخصوصی‌سازی به طور کامل اجرا شود شاهد افزایش سود و سرمایه خواهیم بود.
117/20