فارس :

مزایده اپراتور دوم پست تا دو ماه آینده برگزار می‌شود

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به آماده سازی اسناد و پروانه اپراتور دوم پست گفت: مزایده این اپراتور خصوصی پست طی دوماه آینده برگزار خواهد شد.

محمود خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری خبرگزاری فارس در خصوص وضعیت اپراتور دوم پست اظهار داشت: اسناد مزایده اپراتور دوم پست در حال آماده‌سازی و در کنار آن چارچوب پروانه نیز آماده شده است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: پروانه این اپراتور در حال تنظیم و نیز سایر اسنادی که برای برگزاری مزایده اپراتور خصوصی پست لازم است مشخص خواهد شد و تا حدود دو ماه آینده در روزنامه‌ها منتشر و مزایده آن برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات یادآور شد: در صورتی که کار‌ها بر اساس برنامه‌ریزی های انجام شده پیش رود تا قبل از پایان سال پروانه‌های اپراتور دوم پست داده خواهد شد.
به گزارش فارس، در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور تصریح شده که اپراتور دوم پست برای رقابت با شرکت پست جمهوری ‏اسلامی ایران وارد عرصه عمل می‌شود و در آینده شرکت پست به دو بخش حاکمیتی و تصدی‌گری تقسیم شود.
پیش از این مدیر عامل شرکت پست اعلام کرده بود که چند شرکت‌ توانمند در این زمینه شناسایی و در سازمان تنظیم مقررات و پست فراخوانی در این زمینه صورت گرفته است.