استفاده نادرست از گوشی تلفن همراه در اماکن عمومی موجب نارضایتی می شود

موبنا- استفاده نادرست از گوشی تلفن همراه در اماکن عمومی همچنان مورد نارضایتی عموم مردم قرار دارد.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، استفاده نامناسب از این کالای های ارتباطی و عدم فرهنگ سازی مناسب در خصوص استفاده از تلفن همراه به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شده است.
در حالی که در جامعه بیشتر افراد این وسیله ارتباطی را به عنوان یکی از ابزارهای روزانه خود می دانند، اما همچنان پس از گذشته بیش از 15 سال از ورود این کالا به سبد خرید خانواده های ایرانی، استفاده نادرست از این وسیله به یکی از دغدغه های اجتماعی در آمده است.
برخی افراد با عدم توجه به استفاده درست از گوشی تلفن همراه در مکان هایی از جمله اتوبوس، مترو ،تاکسی و حتی اماکنی نظیر بیمارستان، اداره ها ، سینما و   غیره به بسیاری ناهنجاری های رفتاری  در جامعه دامن می زند.
این درحالیست که مشکلات استفاده از تلفن همراه در همین حد محدود نمی شود و مکالمه با صدای بلند  هنگام استفاده از این وسیله ارتباطی در مکان هایی نظیر اداره ها و موسسات اخلالاتی را در روند فعالیت های آنها ایجاد می کند.
به همین جهت در بسیاری از مواقع در  بسیاری از این امکان،  از افراد مراجعه کننده خواسته می شودکه هنگام ورود، تلفن همراه خود را خاموش کنند.
در کشور ما با میزان جمعیت 75 میلیون نفری حتما باید فرهنگ سازی و تعریف مناسبی از استفاده از گوشی تلفن همراه در جامعه به ویژه در کمان های خاص از جمله صورت گیرد.
129/20