مخبر کمیسیون صنایع در گفت و گو با موبنا:

تقی پور یکی از گزینه های مناسب برای تصدی پست وزارت است

موبنا- مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: تقی پور یکی از مناسب ترین گزینه ها برای حضور در ترکیب دولت آینده است.

علی اصغر یوسف نژاد روز دوشنبه در حاشیه نشست صمیمانه وزیر پیشنهادی دکتر احمدی نژاد برای تصدی پست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، درگفت و گو با خبرنگار پارلمانی سازمان خبری موبنا انتخاب فردی از درون بدنه اصلی وزارتخانه با کارنامه مدیریتی مناسب را مهمترین ویژگی مورد توجه نمایندگان برای رای اعتماد برشمرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی داشتن سابقه مدیریتی در رده های مختلف و تحصیلات عالی مرتبط را از دیگر ویژگی هایی دانست که در کسب رای اعتماد قطعاً مورد توجه نمایندگان ملت قرار خواهد داشت.
یوسف نژاد درباره پرسشهای نمایندگان از وزیر پیشنهادی گفت: ما درباره جایگاه فناوری اطلاعات در دولت آینده، واگذاری مخابرات به بخش خصوصی و اجرای کامل اصل 44، استقلال رگولاتوری و برخی موارد مرتبط دیگر در این حوزه پرسشهایی داشتیم که وزیر پیشنهادی پاسخ دادند.
مخبر کمیسیون صنایع، برنامه های مهندس تقی پور برای افزایش میزان اعتماد نماینگان ملت به وی را مهم ارزیابی کرد و افزود: روی هم رفته وزیر پیشنهادی ارتباطات برای دریافت نظر اکثریت نمایندگان نباید مشکل چندانی داشته باشد.
20/117