سیتنا :

سپرده های روستاییان به صورت تسهیلات به خود آنان پرداخت خواهد شد

تمام سپرده های روستایی که ازمردم روستا جذب می شود به صورت تسهیلات به خود آنان پرداخت خواهد شد.

مهندس محمود افضلی مدیر عامل شرکت پست بانک در گفت و گو با خبرنگار سیتنا اظهار داشت: با توجه به اخذ مجوز بانک مرکزی برای فعالیت پست بانک در دفاتر ICT روستایی خدمات قابل ارائه و کارمزدهای آنها در دفاتر ICT روستایی تعیین شده است.
وی گفت: پست بانک نرم افزار خدمات بانکی را در دفاتر ICT نصب کرده است.
مدیر عامل شرکت پست بانک ادامه داد: پست بانک در حال حاضر در حال پیاده کردن نرم افزار Core Banking است تا ازاین طریق خدمات بانکی به صورت Online به روستاییان ارائه شود.
وی پیش از این گفته بود: پست بانک از جمله بانک هایی است که همواره بر در دسترس بودن خود اهتمام داشته است.
به گزارش سیتنا در شرایط فعلی در 8863 دفتر ICT روستایی خدمات بانکی، پست بانک ارائه می شود، که در این میان یک هزار و 872 میلیارد ریال مانده سپرده های پست بانک دراین دفاتر بوده که نسبت به 4 سال گذشته، 210 برابر افزایش داشته است.
لازم به ذکر است، در حال حاضر یک و نیم میلیون حساب در دفاتر ICT افتتاح شده که این میزان نسبت به 4 سال گذشته 50 برابر افزایش پیدا کرده است.