مهر :

کلیات برنامه تقی‌پوربرای وزارت ارتباطات/ ادغام راه و ارتباطات منتفی شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهادی دولت دهم برنامه های خود را در زمینه های فناوری اطلاعات و پهنای باند اعلام کرد و گفت: با توجه به اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه جامع و متنوعی را در این زمینه در نظر گرفته ام که به زودی ارائه خواهم کرد.

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، فناوری اطلاعات را مسئله بسیار مهم و حیاتی در کشور معرفی کرد و گفت: برای توسعه زیر ساختهای این فناوری برنامه های متنوعی را پیش بینی کرده ایم که در زمان مقرر به مجلس ارائه خواهد شد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا در برنامه های وی برای ارائه در مجلس و کسب رای اعتماد از نمایندگان افزایش پهنای باند هم مد نظر قرار گرفته است یا خیر اظهار داشت: پیشنهاداتی در زمینه افزایش و بهبود زیرساختهای فنی اینترنت مد نظر است که با اجرایی شدن آن می توان زیر ساختهای لازم را در این زمینه فراهم کرد.
وی در عین حال تاکید کرد: افزایش پهنای باند یک تصمیم جمعی است و در صورت تایید افزایش باند، طرحهای جدیدی را پیش بینی کرده ایم که ارائه می شود.
وزیر پیشنهادی دولت دهم بحث ادغام دو وزارتخانه راه و ارتباطات را منتفی دانست و ادامه داد: با منتفی شدن این طرح بعید به نظر می رسد که ادغام دو وزارتخانه مطرح و پیگیری شود.  
وی گفت: جزئیات برنامه های خود را به زودی ارائه خواهم کرد.