عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار:

سرویس GPRS همراه اول با نسل EDGE در 18استان فعال شد

موبنا- عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران گفت: سرویس اینترنت تلفن همراه "GPRS" همراه اول با نسل EDGE در 18استان کشور فعال شد.

حمید رضا نیکوفر در گفت وگوبا خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهارداشت: گسترش سراسری این سرویس به تدریج پس ازتست های نهایی درسراسر کشور انجام می شود.
وی گفت: امکان پوشش سراسری gprs تا پایان سال جاری امکان پذیرنیست و ارایه این سرویس به تمامی مشترکان در سراسرکشور تا سال 89 زمان می برد.  
 نیکوفربا بیان اینکه افزایش سرعت gprs  همراه اول بر اساس  مدل جدید همراه اول صورت می گیرد،گفت: افزایش سرعت این سرویس همراه اول ملزم به طی مراحل خاص است.
هزینه استفاده ازسرویس gprs همراه اول درزمان اوج ترافیک یعنی از ساعت 8 الی 23 به ازای هر کیلو بایت تبادل اطلاعات 8/14 و در زمان غیر اوج ترافیک یعنی از ساعت 23 الی 8 روز بعد و همچنین روزهای تعطیل به ازای هر کیلو بایت تبادل اطلاعات 4 ریال است. 
117/20