ایران باید دومیلیون و 400هزار سایت اینترنتی فعال داشته باشد

موبنا - معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران گفت: در حال حاضر باید دومیلیون و 400 هزار سایت اینترنتی فعال در کشور وجود داشته باشد.

مهندس علیرضا صیدی معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در گفت و گو باخبرنگارموبنا اظهار داشت: با توجه به جمعیت ایران و درمقایسه با سایرکشورهای جهان، باید درحال حاضر دو میلیون و 400 هزارسایت اینترنتی درکشورفعال باشد.
وی با بیان اینکه  ایران درخصوص تعداد سایت های ثبت شده درجهان جایگاه سی و دوم را به خوداختصاص داده گفت: بیش از 230 میلیون سایت ثبت شده در فضای اینترنت در جهان وجود دارد.
به گفته صیدی هم اکنون  200 هزار سایت درکشور ایران ثبت شده است.
وی تصریح کرد: از میان 200 هزار سایت ثبت شده در کشور 118 هزار سایت از طریق دامنه دات آی آر به ثبت رسیده است.
صیدی با اشاره به جمعیت 70 میلیونی ایران وثبت 200هزار سایت گفت: در ایران جای کار برای افزایش تعداد سایت ها به شدت احساس می شود.
117