معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار خبر داد:

دولتی بودن برخی املاک ازمسایل پیش رو شرکت سایت شرینگ

موبنا- معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار گفت: دولتی بودن برخی املاک برای نصب سایت های مشاع، یکی از مسایل پیش روی شرکت سایت شرینگ است.

حسن رضوی معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار در گفت و گو با سازمان خبری  موبنا با اشاره رفع مشکلات شرکت سایت شرینگ ازسوی شهرداری ،گفت: دولتی بودن همراه اول محدودیت هایی را برای فعالیت این اپراتور در شرکت سایت شرینگ ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: مسایل مالی اپراتورها از دیگر مواردی است که باید برای سرعت گرفتن نصب سایت های مشاع هرچه زودتر برطرف شود. 
به گزارش موبنا بیش از یک سال است  نمایندگانی از اپراتورهای اول ، دوم و تالیا هر یک با 17 درصد سهم به همراه نمایندگانی از شهرداری تهران با 49 درصد سهام، شرکت “ارتباط مشترک شهر” را به ثبت رساندند تا قوانینی برای استفاده مشاع از فضاهای عمومی شهر تهران برای نصب آنتن های bts و نیز ساماندهی دکل های فعلی تدوین کنند، شرایط استفاده از فضاهای عمومی شهر تهران صورت اصولی و مدونی به خود گیرد و مبلمان شهری رعایت شود.
با ادغام سایت های همراه اول ، اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل-ام تی ان و تالیا، عملیات اجرایی شرکت سایت شرینگ در 68نقطه تهران از فرودین ماه امسال آغاز شد.
اپراتورهای اول، تالیاوایرانسل – ام تی ان بیش از دوهزار و 800 سایت bts تلفن همراه در تهران دارند.
117/