قیمت سیمکارت همچنان ثابت است

موبنا- سیمکارت های دائمی همراه اول در اکثر مناطق تهران همچنان بدون نوسان قیمت در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، کاهش تقاضا برای سیمکارت های دائمی صفر و کارکرده همراه اول در اکثر مناطق پنچ گانه تهران باعث شده تا فروشندگان نوسان قیمتی در این کالاهای ارتباطی ایجاد نکنند.
هم اکنون سیمکارت های صفر دائمی همراه اول با کدهای “2” ، “3”،”4″، “5”، “6”،”7″ و “8”  با میانگین قیمت 580 ، 460، 340، 335، 350 ، 315 و 300 هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت های کارکرده کدهای “1”، “2” ، “3”،”4″، “5”، “6”،”7″ و “8”  نیز به ترتیب به بهای 545 ، 365، 315 ، 250، 245، 235 ، 225و 210 هزار تومان  در اختیار مشتریان قرار می گیرد.
سیمکارت های اعتباری همراه اول، تالیا و ایرانسل در بازار تلفن همراه به ترتیب به بهای 35 ، 12 و 7 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می گیرد.
قیمت های فوق در مناطق مختلف تهران با توجه به موقعیت جغرافیایی متفاوت است.
 129/15