مشتریان رغبتی به خرید گوشی های گارانتی دار ندارند

موبنا- با وجود تعدیل قیمت گوشی های گارانتی داردر بازار ، مشتریان همچنان ترجیح به خرید گوشی های بدون گارانتی دارند.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا به نقل از فعالان بازار، عدم تمایل مشتریان برای خرید گوشی های گارانتی دار و ارائه نامناسب خدمات پس از فروش توسط شرکت های قانونی که از سال های گذشته در بازار شدت یافته است موجب شده تا خریداران تمایلی به خرید گوشی های گارانتی دار نداشته باشند.
از سوی دیگر کاهش  فعالیت واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه از جمله موارد دیگری است که باعث شده روز به روز واردکنندگان غیرقانونی به فعالیت خود بیفزایند.
تقاضا برای گوشی های بدون گارانتی باعث شده بیش از 95 درصد سهم بازار در اختیار گوشی هایی که ازمبادی غیرقانونی وارد می شوند و فاقد خدمات هستند، قرار گیرد.
به باور برخی کارشناسان کیفیت پایین خدمات پس از فروش باعث بی اعتمادی و عدم تمایل مشتریان به خرید گوشی های گارانتی دار شده و شرکت های واردکننده تاکنون نتوانسته اند رضایت مشتریان را جلب کنند.
در همین حال فروشندگان معتقدند گارانتی و خدمات پس از فروش معنای واقعی خود را در میان خریداران پیدا نکرده است و بسیاری از مشتریان تفاوتی میان گوشی های گارانتی دار و گوشی های فاقد گارانتی حس نمی کنند.
تنها در صورتی می توان اعتماد مشتریان را به گارانتی در ایران جلب کرد که شرکت های واردکننده به ارائه مناسب خدمات پس از فروش و جلب رضایت مشتری بپردازند.
129/15