افزایش 63 کانال ارتباطی به شبکه تلفن همراه خراسان شمالی

موبنا- با نصب و راه اندازی تعداد سه سایت BTS تلفن همراه تعداد 63 کانال ارتباطی به ظرفیت شبکه تلفن همراه استان خراسان شمالی افزوده شد .

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا  تعداد سه سایت BTS همراه اول دارای پوشش جاده ای با هدف افزایش پوشش تلفن همراه در مناطق روستایی و جاده ای ، در سه منطقه روستایی از توابع شهرستانهای بجنورد و اسفراین وارد مدار شد .
 سایتهای فوق در مناطق یکه سعود و قلعه جق از توابع شهرستان بجنورد و منطقه روستایی حسن آباد اردغان در شهرستان اسفراین به بهره برداری رسیده است .
 جهت نصب و راه اندازی سایتهای یادشده که هر دارای با 21 کانال ارتباطی می باشند در مجموع اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال صرف و هزینه شده است .
117/20