تعرفه اتصال متقابل بین مخابرات و ایرانسل قطعی نشده است

موبنا-رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ګفت: مذاکره برای تعیین تعرفه نهایی اتصال متقابل (اینترکانکشن) مابین مخابرات و اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان – ایرانسل هنوز قطعی نشده است.

وفا غفاریان در ګفت وګو با خبرنګار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: در زمان حاضر مخابرات در حال مذاکره برای حل میزان تعرفه اتصال متقابل با اپراتور دوم است اما هنوز در این باره نتایج قطعی حاصل نشده است.
وی ګفت: زمان خاصی را نمی توان برای حل این موضوع اعلام کرد چرا که این مساله نیازمند کار کارشناسی بیشتری است اما امیدواریم بزودی این ابهامات مرتفع شود تا میزان درآمد و مطالبات طرفین از محل برقراری اتصال متقابل مشخص شود.
به ګزارش موبنا مذاکرات مخابرات و اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان – ایرانسل برای موضوع اینترکانکشن حدود سه سال است که نتیجه ای در پی نداشته است.
اینترکانکشن موضوع سودآوری برای اپراتورها است اما مخابرات مدعی است که حاشیه سود منفی ۹/۴ درصد داشته ، اما مدیران اپراتور دوم در مصاحبه های مختلف خود با مطبوعات معتقدند که تعرفه های فعلی اتصال متقابل به نفع مخابرات است.
طبق اخبار منتشره ایرانسل بابت هر دقیقه ترافیک به مخابرات در تلفن ثابت ۸۲/۵ ریال باید بپردازد و مخابرات به ازا هر دقیقه باید ۳۳۴ ریال به ایرانسل بپردازد.همچنین برای تراقیک بین شهری ایرانسل باید مبلغ ۱۶۷ ریال به مخابرات بدهد و مخابرات نیز مبلغ ۳۳۴ریال به ایرانسل می پردازد.در اتصال متقابل مابین همراه اول و ایرانسل تعرفه ها مساوی و ۳۳۴ ریال است.
ګفته می شود مخابرات طی سه سال ګذشته از محل اینترکانکشن مبلغ ۱۷۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته است.
128/20